Wijzelf Bollenstreek

Wijzelf dus!

De overheid verwacht van ons dat Wijzelf onze zorg gaan regelen en betalen. Steeds vaker krijgen inwoners van de Bollenstreek geen of onvoldoende indicatie voor huishoudelijke hulp. Mensen met een hulp- of zorgvraag voelen zich op zichzelf teruggeworpen. Wijzelf Bollenstreek laat je er niet alleen voor staan. Als wij het zelf moeten regelen, laten we het dan samen doen, dus coöperatief. Dat is de gedachte van Wijzelf Bollenstreek.

Zelfregie

Bij Wijzelf Bollenstreek worden de vragers van hulp en diensten lid van de Zorgcoöperatie Bollenstreek. Wijzelf Bollenstreek behartigt de belangen van de leden door betrouwbare aanbieders te werven. Deze aanbieders zijn altijd particulieren of zzp'ers en komen uit dezelfde woonplaats, dus vertrouwd dichtbij. Leden en aanbieders vinden elkaar via de besloten website van Wijzelf. Ben je (nog) niet vaardig op internet, dan kan wellicht een familielid of vriend het ook voor je doen. Op het online platform zoek jezelf een aanbieder, regel je zelf een afspraak, de overeenkomst en de betaling. Pas als je de gedane diensten declaratie goedkeurt, krijgt de aanbieder uitbetaald. De vrijwillige bestuurders van Wijzelf Bollenstreek controleren alle aanbieders voor ze op het platform komen. Het platform is juridisch en fiscaal getoetst, waardoor je veilig je hulp of zorg kunt inkopen.

Welke hulp of dienst?

Op het platform vind je de aanbieders voor praktische hulp in en om het huis. Huishoudelijke hulp, klussen in en om het huis, werkzaamheden in de tuin, burenhulp. (Geen medische verzorging.) Deze diensten worden aangeboden door inwoners van de Bollenstreek, meestal betaald en soms vrijwillig. Klik bovenaan op Zoek hulp voor een overzicht van de diensten die Via Wijzelf Zorgcoöperatie Bollenstreek worden aangeboden.

Bestuursleden

 • Paul Vogels

  Voorzitter

 • Ron Sneep

  Secretaris

 • Astrid van Dijk

  Penningmeester

 • Hannie Tijdeman

  Lid bestuur, aandachtsveld screening aanbieders

 • Ria Wijnands

  Adviseur

 • René Stremler

  Adviseur

 • Laura Kluft

  Kwartiermaker